Klub for Roere, Kajakroere, SUP og Rospinning

Reglement

Klubbens reglement

55

Om Løgstør Roklub

Løgstør Roklub er en amatør idrætsforening. Klubben har flere tilbud, der alle relaterer sig til vand. I Løgstør Roklub skal det være rart at være uanset, om man er ude at ro eller befinder sig på land. Vi lægger vægt på kammeratskab, gensidig respekt og socialt samvær.

Løgstør Roklub sætter fokus på at lære medlemmerne at færdes sikkert på, i og ved vand.

Løgstør Roklubs unikke placering ved Limfjorden og Frederik d. VII’s Kanal gør den ideel til fastholdelse af traditionelle rosportsaktiviteter og udvikling og etablering af nye vandsportsaktiviteter.

Generelle retningslinjer for Løgstør Roklub

Alle medlemmer har adgang til klubbens lokaler. Medlemmerne kan bruge opholdsrummet til korte (et par timers varighed) private arrangementer efter forudgående aftale med bestyrelsen. Klubbens øvrige medlemmer har dog stadig adgang til opholdsrummet.

Løgstør Roklubs materiel kan udlånes til klubbens medlemmer efter aftale med bestyrelsen. Der vil blive taget behørigt hensyn til, hvor lang tid udlånet drejer sig om, om udlånet er uden for eller i rosæsonen, samt om det kolliderer med klubarrangementer. Det vil være medlemmets egen forsikring, der skal dække evt. skader.
Endvidere har klubbens medlemmer, efter aftale med bestyrelsen, mulighed for at tage familie og venner med på en ”prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben.
Til sådanne ture kan der maximalt reserveres 8 klubkajakker, og der skal være erfarne roere eller instruktører med på turen. Der skal naturligvis tages hensyn til klubarrangementer, og det vil også her være medlemmets egen forsikring, der skal dække evt. skader.

Overnatning for andre klubbers medlemmer er gratis, og brug af klubbens faciliteter er gratis på lige fod med egne medlemmer.

Løgstør Roklubs materiel kan udlånes til andre klubbers medlemmer efter aftale med bestyrelsen.

Klubbens materiel kan ikke lånes eller lejes ud til fremmede f.eks. efterskoler eller lignende.

Alle, der er interesseret i at blive medlem af Løgstør Roklub, kan prøve klubbens aktiviteter op til to gange, derefter kræves der medlemskab af Løgstør Roklub.

Vi er fælles om at vedligeholde vores klub og dens materiel. I Løgstør Roklub forventes det, at medlemmerne deltager i det arbejde, der er nødvendigt for at drive klubben f.eks. rengøring, oprydning og lettere vedligeholdelse.

Klubbens væsentligste indtægtskilde er kontingentbetaling. For at holde kontingentet på et lavt niveau, er det nødvendigt, at klubbens medlemmer bidrager med deres arbejdsindsats ved Løgstørs forskellige arrangementer f.eks. Byfesten.

Bestyrelsesmedlemmer samt instruktører er kontingentfrie.

Medlemmer af Løgstør Roklub kan, hvis der er plads, få opbevaret én kajak og én pagaj. Pladsen anvises af bestyrelsen. Kajak og pagaj skal under opbevaringen forsynes med navn.

Bestyrelsen kan beslutte, om der skal betales leje for opbevaring af privat materiel samt prisen for denne opbevaring. Den årlige leje for sæson 2024/25 er 300 kr. for opbevaring af kajak. Desuden kræves det, at medlemmet er aktivt.

Medlemmernes eget materiel er underlagt Løgstør Roklubs Love og reglementer, når der roes ud fra Løgstør Roklub eller ved deltagelse i klubbens ture.

Klubbens gavepolitik er at give to flasker vin eller tilsvarende til særlige lejligheder. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvornår der skal gives gaver.

Dagligt rofarvand

Der må kun roes, når vejrforholdene er forsvarlige i forhold til egne og andres evner og det medbragte udstyr. Påklædning skal være tilpasset vandets temperatur og beror på en sikkerhedsmæssig vurdering. Der tages f.eks. hensyn til luft- og vandtemperatur, vind, tåge og bølger.

Tur efter evne!

Løgstør Roklubs daglige rofarvand i sommerhalvåret (1. april – 30. september) er mod øst området mellem Løgstør og Aggersundbroen og Borreholm. Mod vest farvandet syd for sejlrenden til Lendrup og kystnært videre til Rønbjerg. Vær opmærksom på, at der ikke må roes SUP-boards blandt badende.

Vinterroning defineres som roning fra 1. oktober til 31. marts. Ved vinterroning skal man være særlig opmærksom på de forhold, som vandtemperaturen og årstiden i øvrigt giver anledning til.

Tur efter evne!

Løgstør Roklubs daglige rofarvand i vinterhalvåret for inriggere og SUP-boards er Frederik d. VII’s Kanal (Kanalen). For kajakker er farvandet det samme som sommerhalvåret dog kystnært.
Roning uden for dagligt rofarvand i klubbens både aftales med bestyrelsen. Roes der i private både uden for dagligt rofarvand, skal medlemmet være friroet.

Retningslinjer for Løgstør Roklubs materiel

Klubbens materiel er værdifuldt og skal derfor behandles med forsigtighed. Naturligvis må materiellet kun bruges til det, som det er beregnet til. Medlemmerne skal følge Løgstør Roklubs Reglement, og klubben kan ikke blot betragtes som en grejbank.

Når der roes ud, skal klubhus og bådhal være aflåste.

Hvis der sker skade på materiellet, gives der straks besked til bestyrelsen, og det skadede materiel skal markeres med påsætning af defektskilt, som hænger/ligger ved logbogen.

Efter endt roning skal alt materiel – fartøjer, årer/pagajer/padler, svømmeveste, skørter mv. skylles med ferskvand og aftørres. Alt materiel sættes retur på deres respektive pladser.

Der må kun bruges godkendte veste. Veste skal godkendes en gang årligt og føres ind i klubbens log. Private veste må kun bruges, hvis de er godkendte og ført i klubbens log. Det er medlemmets eget ansvar at få vesten godkendt og ført i loggen. 

 

Kontingent

Løgstør Roklub har fem kontingentsatser:

  • Årligt kontingent for medlemmer.

2024/25 er beløbet 550 kr.

  • Årligt kontingent for nye rospinnere, der ikke tager del i klubbens andre tilbud er i 2024/25 550 kr.
  • Årligt kontingent for nye medlemmer er i det første år (2024/25) 550 kr. + 300 kr. til instruktion. I beløbet er medregnet undervisning i kajakroning eller roning i robåde eller undervisning i SUP-
  • Årligt kontingent for familier – herunder hjemmeboende børn under 18 år er i 2024/25 1100 kr.
  • Årligt kontingent for ”nye” familier – herunder hjemmeboende børn under 18 år er i 2024/25 1100 kr. + 600 kr. til instruktion. I beløbet er medregnet undervisning i kajakroning eller roning i robåde eller undervisning i SUP-

NB! Som beskrevet under ”Generelle retningslinjer for Løgstør Roklub” opkræves der i sæson 2024/25 300 kr. for opbevaring af kajak.

Ved indmeldelse i Løgstør Roklub primo 2022 for at deltage i rospinning vil kontingentet være:

  • januar 250 kr.
  • februar 200 kr.
  • marts 150 kr.
  • april 100 kr.

NB! Der skal være plads på et rospinningshold, før nye medlemmer kan optages på holdene.

Revideret 1-5-2024. Bestyrelsen

INDHOLD:

Løgstør Roklub
Kanalvejen 27-29
9670 Løgstør

Følg os:

Kontaktpersoner:

Formand: Axel Holger Pedersen, tlf.: 2221 3128, axel.pedersen(@)nypost.dk
Næstformand: Tommy Jespersen, tlf.: 3027 5156, minnatommy(@)gmail.com
Kassérer: Lars Laesen, tlf.: 2565 9477, riskjaergaard(@)hotmail.com


Roning:

Axel Holger Pedersen, tlf.: 2221 3128, axel.pedersen(@)nypost.dk
Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com

Costalroning:
Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
Niels Voldbæk, tlf.: 3153 1322, nielsvoldbaek(@)gmail.com

Kajak:
Tommy Jespersen, tlf.: 3027 5156, minnatommy(@)gmail.com
Flemming Ørberg Blæsdahl, tlf.: 6050 6717, f.blasdahl(@)gmail.com

SUP: 

Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
Niels Voldbæk, tlf.: 3153 1322, nielsvoldbaek(@)gmail.com
Anne Birk, tlf.: 5095 0136, annebirk2(@)gmail.com

Rospinning:
Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
Eva Søjbjerg,          tlf.: 2276 2907, evasojberg(@)yahoo.dk
Solvejg Jensen,      tlf.: 2984 9351, solvejg.jensen26(@)gmail.com
Tina Bjerre,            tlf.: 6137 0447
Edel Michelsen,     tlf.: 6179 6329, edel.michelsen(@)gmail.com

Copyright © 2023 Løgstør Roklub | Design og Idé Careteam Fotografi