Standerhejsning og efterfølgende Ordinær Generalforsamling
Alle medlemmer indbydes hermed til Standerhejsning og Ordinær Generalforsamling i Løgstør Roklub fredag d. 14. april kl 16 i klubhuset.
Dagsorden til generalforsamling kan findes her på siden via “Nyt fra bestyrelsen”. Der er 2 ekstra punkter på dagsorden.
Efterfølgende er der generalforsamling i Støtteforening Løgstør Roklub
den 21/3-2023

Bestyrelsen for Løgstør Roklub ønsker alle i og omkring klubben en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Tak for dejlige stunder på og ved vandet og ligeledes i rospinningslokalet.

Tak til instruktører og øvrige frivillige for den gode indsats i fællesskabets tegn.

Bestyrelsen er klar til udfordringerne i 2023

Klar, Parat, RO

Standerstrygning
Lørdag d. 8. oktober kl 11.00, er der standerstrygning.
Kom ned for at hjælpe os med at sige tak for en god sæson.
Efterfølgende er der dejlig varm suppe i klubhuset.
Der mødte 13 medlemmer op til standerstrygning og varm suppe og hygge

I vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts) er roning kun tilladt på Kanalen, når den er isfri.

I vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts) er roning tilladt i Kanalen, når den er isfri.

I vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts)skal våddrag,  rojakke eller tørdragt benyttes

Det daglige rofarvand er for kajakker det samme farvand som i sommerhalvåret dog kystnært. Vinterroning foregår kun i havkajakker

I vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts) er påklædning våddragt og der må kun roes på Kanalen.

Her er der ikke nogle begrænsinger
så ro i bare til

Ingen Fritidspris i denne omgang
Jørgen Birk var indstillet til Vesthimmerlands Fritidspris 2022.
Selvom han ikke fik prisen, vil vi alligevel gerne takke ham for hans store indsats i Løgstør Roklub og håber han vil fortsætte mange år endnu.
Jørgen gør det let at være klub- og bestyrelsesmedlem, da han brænder for alt i og omkring Roklubben.
Tak til Jørgen